Vilkår og betingelser

- Dekkene er kjøpt fra og montert av en godkjent Goodyear-forhandler i Norge som deltar i 100 % fornøyd-garanti. Merk at ingen nettforhandlere er inkludert i 100 % tilfredshetsgarantien.

- Garantien aktiveres ved å registrere kjøpet på https://www.100percent-no.goodyear.eu/.

- For å aktivere garantien kreves det et betalingsbevis (kjøpskvittering) som bekrefter det kjøpte Goodyear-produktet, kjøpsdatoen og Goodyear-forhandleren.

- Gjelder personbildekk (100 % tilfredshetsgaranti ekskluderer Goodyear UG600);

- Alle fire dekkene som er montert er av samme Goodyear-modell;

- En kunde kan returnere maksimalt ett sett med 4 dekk;

- Monteringskostnader og andre tilleggskostnader ved bytte til annen dekkmodell dekkes ikke av Goodyear

- De returnerte dekkene er ikke mindre enn 1 mm original mønsterdybde;

- De returnerte dekkene er ikke skadet

- Retur eller bytte av dekk er kun mulig innen 14 dager fra kjøp

- Bevis på at betaling er foretatt må vedlegges nettregistreringen.

 

Punkteringsgaranti

Denne punkteringsgarantien er gyldig i 12 måneder fra kjøpsdatoen. Punkteringsgarantien dekker ikke noen av følgende tilfeller, og dekkene vil ikke bli erstattet hvis:

- Dekk som dekkes av 100 % tilfredshetsgaranti får en punktering som kan repareres (reparasjonskostnader betales av sluttforbrukeren).

– Punktering oppstår som følge av en bilulykke, hærverk, tyveri eller brann.

- Dekkene er regummiert eller har en mønsterdybde på mindre enn 4 mm

– Dekk har blitt brukt til konkurranseformål

- Mindre enn 4 dekk (komplett sett) ble kjøpt av forbrukeren

- RunOnFlat dekkes ikke av punkteringsgarantien

 

Hvert dekk kan kun byttes én gang gratis (ekskludert montering og andre tilleggskostnader).